Πόσο στοιχίζει η ανακαίνιση υδραυλικής εγκατάστασης;